Проект BG161PO003-1.1.06-0088-C0001 ”Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим”

Ново развитие в новата година

03 Януари 2017


Успешно приключване на проекта

15 Май 2015


Удължаване на срока за изъплнение на проекта

15 Декември 2014


Успешно приключване на Дейност 3 "Проектиране на структури данни и модел бази данни, позволяващи въвежането на многокритериални класификации"

15 Май 2014


Представяне на проекта на "Ламел" пред екип на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към Технически университет – София

30 Април 2014


Нов етапен доклад по Дейност 6 „Изследване и създаване алгоритми за извличане на критерии от лексикални спектри на документи“

13 Март 2014


Добре дошъл на новия член на екипа

04 Февруари 2014


Успешно приключване на Дейност 2 „Проектиране на структури данни и модел бази данни, позволяващи въвеждането на масиви структурирана информация – документи“

07 Януари 2014


Нов етапен доклад с текущия вид на алгоритмите по Дейност 6 „Изследване и създаване алгоритми за извличане на критерии от лексикални спектри на документи“

12 Декември 2013


Доклад за Етап 3 от дейност 7 "Изследване на необходимия изчислителен ресурс за реализация на алгоритмите при моделиране на разпределена база документи и паралелен достъп на потребители"

29 Ноември 2013


Напредък по Дейност 3 „Проектиране на структура данни и модел на Бази Дани позволяващи въвеждането на многокритериални класификации“

04 Октомври 2013


Нов етапен доклад по дейност 7 "Изследване на необходимия изчислителен ресурс за реализация на алгоритмите при моделиране на разпределена база документи и паралелен достъп на потребители"

05 Септември 2013


Обсъждане по разработката на лексикалните спектри

23 Август 2013


Първи етапен доклад с текущия вид на алгоритмите по Дейност 6 "Изследване и създаване алгоритми за извличане на критерии от лексикални спектри на документи"

08 Юли 2013


Първи етпен доклад по дейност 7 "Изследване на необходимия изчислителен ресурс за реализация на алгоритмите при моделиране на разпределена база документи и паралелен достъп на потребители"

06 Юни 2013


Представяне за екипа на напредъка по разработката на алгоритмите за извличане на критерии за търсене, сортиране и управление на документи

10 Юни 2013


Обсъждане на напредъка по работата по класификационните структури за нуждите на изследването

06 Май 2013


Напредък по реализацията на проекта по ОП “Конкурентноспособност”

15 Април 2013


Вътрешен семинар на тема “Научна методология” за нуждите на проекта

05 Април 2013


Представяне на международно признатите класификации NUTS и LAU

15 Март 2013


Представяне на проекта

08 Февруари 2013

                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2