Изтекли обяви

Във връзка с изпълнението на проекта “Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., ЛАМЕЛ ООД обявява конкурс за следните специалисти:


Специалист „Извличане и обработка на данни от структурирано множество документи”

Тези специалисти отговарят за реализацията на дейностите по обработката на данни извлечени от структурирано множество документи

Изисквания:

  • Опит при работа с информационни ресурси и данни
  • Образование: висше, средно, средно-специално

срок на кандидатстване от 04.01.2014 г. до 20.01.2014


Специалист „Алгоритми за търсене в структурирано множество документи”

Специалистът “Алгоритми за търсене в структурирано множество документи” отговаря за практическата реализация на алгоритмите при спазване на определената методология, проследява процеса приложение на алгоритмите и следи и докладва за резултатите и трудностите.

Изисквания:

  • Поне 1 година опит в програмиране
  • Образование: висше, средно, средно-специално
                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2