За Нас

ЛАМЕЛ е основана през 1993 г. Фирмата създава информационни решения базирани на успешната интеграция на архитектурата на данните, алгоритмите за обработка и методите за визуализация. Ламел създава системи за интегрирана обработка на данните, складови и логистични системи, интернет ресурси и мултимедиийни системи за клиенти от креативния и бизнес сектори на икономиката и институциите.

Богатият ни опит в проектирането на големи бази данни, анализа и управлението на информационните потоци и специализираните информационни решения за клиенти със специфични информационни изисквания е основата, върху която стъпваме за създаването на реалистични и гъвкави решения. ЛАМЕЛ e основен разработчик на алгоритми и базови софтуерни модули за ЕЛИДО АД.

През април 2016 г. екипът на ЛАМЕЛ и ЕЛИДО създаде нова проектна компания ГРАВИТИ СОФТУЕР ООД, чиято е цел е да разработва и реализира софтуер, базиран на иновативните разработки на двете фирми, за да продължи да развива технологията.


През май 2015 г. Ламел ООД успешно приключи изпълнението на проект BG161PO003-1.1.06-0088-C0001 ”Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим”.
За повече информация
>>>

                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2