Обсъждане по разработката на лексикалните спектри

23 август 2013 г.

Във връзка с напредъка на по дейност 6 „Изследване и създаване алгоритми за извличане на критерии от лексикални спектри на документи“ екипът започна работа по определяне на параметрите, които трябва да бъдат включени в статичните и динамични лексикални спектри на документите, от които се извличат критерии за търсене, групиране и сортиране. В резултат на проведените консултации и обсъждани в рамките на екипа и с експертите проекта, беше съставена таблица на възможни параметри, която можете да видите по-долу.


За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16

                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2