Първи етпен доклад по дейност 7 "Изследване на необходимия изчислителен ресурс за реализация на алгоритмите при моделиране на разпределена база документи и паралелен достъп на потребители"

6 юни 2013 г.

"В края на месец май 2013 г. по график приключи Етап 1 от Дейност 7 ""Изследване на необходимия изчислителен ресурс за реализация на алгоритмите при моделиране на разпределена база документи и паралелен достъп на потребители"".
Основната цел на работата през този етап от изследването беше да се установи натоварването при извличане на информация от отдалечени източници, ако за извличането на всеки източник се създава нов процес. В следствие на проведените тестове, екипът достигна до следните изводи:

  • Създаването на изображения за източниците трябва да бъде отделено като самостоятелна операция.
  • Операцията по създаване на изображения трябва да се изпълнява, след като е приключила операцията по извличането на съдържанието на източника, а не двете операции да се изпълняват паралелно.
  • Серията тестове трябва да се повторят след разделянето на операциите.

Подробният доклад ще може да бъде намерен в предвидената по проекта публична база данни с резултати.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16

                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2