Представяне за екипа на напредъка по разработката на алгоритмите за извличане на критерии за търсене, сортиране и управление на документи

11 юни 2013 г.

На 7 юни 2013 г. Михаела Младенова, специалист “Математически модели и алгоритми”, представи пред екипа напредъка по реализацията и тестовете на първите варианти на алгоритмите за извличане на критерии за търсене, сортиране и управление на документи. Представянето беше последвано от дискусия на възможностите за развитие на алгоритъма в рамките на следващите стъпки от разработката му.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16
                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2