Обсъждане на напредъка по работата по класификационните структури за нуждите на изследването

8 май 2013 г.

На екипна среща на 3 май 2013 г. Анелия Добрева , специалист “Класификатори и проучвания по проекта”, представи на екипа напредъка по реализацията на проекта в частта, свързана с използваните за нуждата на изследването класификатори. Бяха обсъдени възможностите за интегриране на представените от Димитър Маринов NUTS и LAU с други географски класификации, включително с мрежова структура, както и напредъкът по обработката на Ницката сласификация на запазените марки.


За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16
                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2