Ново развитие в новата година

03 януари 2017 г.

Екипът на Ламел ООД посреща 2017 г. с поредната стъпка в развитието на алгоритмите.


Във връзка с напредъка по проектирането и разработката на приложение за интеграция на данни върху облачна екосистема, базирано на резултатите от проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001 “Изследване на функционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационни обекти на компютърно устройство”, фирма Елидо АД започна интеграцията на разработените от екипа на Ламел ООД алгоритми в своя продукт.

Двете предприятия се надяват алгоритмите да разширят възможностите на облачното приложение за намиране на релевантни резултати в особено големи масиви от документи, с което ще направят работата на потребителите му по-ефективна.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16
                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2