Успешно приключване на проекта

15 май 2015 г.

На 7 май 2015 г. изтече удълженият срок за изпълнение на проект BG161PO003-1.1.06-0088-C0001 ”Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим” на фирма ""Ламел"" ООД.

Всички дейности бяха реализирани в рамките на предивдения график и с това проектът беше успешно приключен. Предстои в двумесечен срок екипът да извърши финалното отчитане по проекта.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16
                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2