Представяне на проекта на "Ламел" пред екип на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към Технически университет – София

30 април 2014 г.

Вчера, на 29.04.2014 г., екип на „Ламел“ посети Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към Технически университет – София по покана на доц. Стефан Стефанов, за да представи разработваните работата на фирмата. Срещата се състоя в залата на Лабораторията за виртуална реалност в ТУ.
Екипът на ""Ламел"" в състав изнесе презентация и демонстрира концепцията на проекта.  
Двете страни изразиха интерес към евентуално сътрудничество в разработката и изпълнението на проекти и предоставянето на стажове за студенти във факултета и беше постигнато съгласие да се продължат контактите между екипите.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16
                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2