Нов етапен доклад по Дейност 6 „Изследване и създаване алгоритми за извличане на критерии от лексикални спектри на документи“

13 март 2014 г.

С приключването на Етап 3 от Дейност 6 „Изследване и създаване алгоритми за извличане на критерии от лексикални спектри на документи“ в края на месец февруари 2014 г. екипът на проекта състави и съответния писмен доклад за текущия вид на алгоритмите.

През този етап усилията на екипа бяха фокусирани върху създаването на алгоритъм, който да извежда документи подобни на входно множество документи, чрез намиране на релации през класификация. За целите на изследването както и досега се използват Международната патентна класификация и множества патенти от базата на Европейско патентно ведомство.

Докладът ще бъде достъпен в скоро време в предвидената по проекта публична база данни с резултати от изследванията.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16
                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2