Успешно приключване на Дейност 2 „Проектиране на структури данни и модел бази данни, позволяващи въвеждането на масиви структурирана информация – документи“

7 януари 2014 г.

В края на месец декември 2013 г. успешно приключи първата стартирана по проекта дейност, а именно Дейност 2 „Проектиране на структури данни и модел бази данни, позволяващи въвеждането на масиви структурирана информация – документи“.

Проектирането и програмирането на структурите данни на базата започна през месец януари и завърши по график през месец май 2013 г. С това бяха създадени условия да се извърши основният обем от работа по дейността, а именно въвеждането на статистически значимо множество документи. За целите на изследването беше решено основният обем документи да се състои от реални патенти. В тази връзка екипът осигури на предприятието достъп до базата данни на Европейско патентно ведомство и през последните месеци положи усилия да обработи и да зареди в експерименталните бази данни на проекта достатъчен обем данни, че да гарантира ефективното изпълнение на останалите дейности.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16

                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2