Нов етапен доклад с текущия вид на алгоритмите по Дейност 6 „Изследване и създаване алгоритми за извличане на критерии от лексикални спектри на документи“

12 декември 2013 г.

В края на месец ноември 2013 г. по график приключи Етап 2 от дейност 6 „Изследване и създаване алгоритми за извличане на критерии от лексикални спектри на документи“. Във връзка с това екипът състави етапен доклад за текущия вид на алгоритмите, който ще бъде достъпен в предвидената по проекта публична база.

През този етап от изследването екипът се съсредоточи върху реализацията на пълнотекстово търсене, извличането на първични параметри, които биха могли да посочват критерии за групиране и сортиране и изчислението на такива вторични параметри. За целта бяха разработени алгоритми за извличане на ненормализирани лексикални спектри, за нормализация чрез маркиране на шумови думи и за извличане на нормализирани лексикални спектри.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16

                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2