Доклад за Етап 3 от дейност 7 "Изследване на необходимия изчислителен ресурс за реализация на алгоритмите при моделиране на разпределена база документи и паралелен достъп на потребители"

29 ноември 2013 г.

С приключването в график на Етап 3 по дейност 7 "Изследване на необходимия изчислителен ресурс за реализация на алгоритмите при моделиране на разпределена база документи и паралелен достъп на потребители"" в края на този месец, екипът на проекта подготви и съответния доклад, който ще бъде наличен в предвидената по проекта публична база данни с резултати от изследванията.

В рамките на този етап основната цел беше да се изследва натоварването при изпълнение на алгоритмите за търсене чрез следене и сравнение на времето за изпълнение на процеса при различни настройки и входни параметри. Съгласно резултатите от тестовете екипът стигна до заключението, че таблицата с атрибути на документите трябва да бъде разделена на множество от таблици и излезе с препоръката да се промени структурата на таблиците от базите данни по Дейност 2 „Проектиране на структури данни и модел бази данни, позволяващи въвеждането на структурирана информация - документи“ като таблицата се развели на няколко според използваните оператори и по типове и да се проведат отново тестовете за използвания изчислителен ресурс.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16

                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2