Нов етапен доклад по дейност 7 "Изследване на необходимия изчислителен ресурс за реализация на алгоритмите при моделиране на разпределена база документи и паралелен достъп на потребители"

5 септември 2013 г.

В края на месец август 2013 г. по график приключи Етап 2 от Дейност 7 "Изследване на необходимия изчислителен ресурс за реализация на алгоритмите при моделиране на разпределена база документи и паралелен достъп на потребители".

Целта на изследванията през този етап беше да се проследи производителността при извличане на структурирана информация от текста на HTML страници при ползване а различен брой едновременни процеси.

Докладът от проведените изследвания ще може да бъде намерен в публичната база данни с резултати, предвидена в проекта. След проведените тестове беше установено, че допускането на повече процеси от броя ядра на процесора не води до увеличаване на производителността.

Докладът от проведените изследвания ще може да бъде намерен в публичната база данни с резултати, предвидена в проекта.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16

                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2