Напредък по Дейност 3 „Проектиране на структура данни и модел на Бази Дани позволяващи въвеждането на многокритериални класификации“

10 октомври 2013 г.

Напълно в крак с предвидения подробен график на проекта в края на месец септември 2013 г. приключи основната работа по проектирането и програмирането на структурите и базите данни с класификационни структури. С това по Дейност 3 „Проектиране на структура данни и модел на  Бази Дани позволяващи въвеждането на многокритериални класификации“ остават единствено работата по въвеждане на избраните международно признати класификатори и внасянето на необходимите за целта текущи корекции по базите данни.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-95-16

                                          
ЛАМЕЛ ООД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

office@lamelsoft.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2